ZEN-garantie - Boek met een gerust hart Feestdagen 2021

ZEN-garantie - Boek met een gerust hart Feestdagen 2022

Als u moet annuleren vanwege
   - opsluiting
   - grens sluiting
   - elke andere overheidsmaatregel in verband met de gezondheidscrisis die uw verblijf onmogelijk maakt

  - in het geval van de ziekte van Covid voor uzelf of een van de deelnemers

U kunt uw verblijf kosteloos uitstellen of wijzigen of een terugbetaling aanvragen (exclusief administratiekosten)

Visitez le site web
ZEN-garantie - Boek met een gerust hart Feestdagen 2021